ในปีพ.ศ. 2543 ได้เกิดอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปแห่งใหม่ขึ้นในนามโรงงาน Smile Heart Foods ที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแช่แข็งสำหรับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นศูนย์กลางของแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู หรือปลา ก็ล้วนสามารถมาเลือกสรรได้ที่นี่

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการขนส่งและการกระจายสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการการควบคุมคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

ทางเราเน้นและใส่ใจกับทุกกระบวนการการผลิต การจัดส่งสินค้า และการให้บริการเพื่อให้มีมาตรฐาน สามารถรับรองความปลอดภัยของตัวสินค้าเมื่อถึงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราคาเป็นที่น่าพึงพอใจ